Vuosikokouksen pöytäkirja

Haapamäen Kalatirrit ry Haapamäen paloasema

Vuosikokous 24.2 2023 klo: 18.00

PÖYTÄKIRJA

1. Seuran puheenjohtaja Ari Kakkuri avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Kakkuri ja sihteeriksi Mika Väle.

Pöytäkirjantarkastajiksi Markku Niiranen ja Eino Jokinen.

3. Todettiiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Hyväksyttiin 2022 toimintakertomus.

6. Hyväksyttiin 2022 tilikertomus ja luettiin toiminnan tarkastajan lausunto.

7. Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. Luettiin ja hyväksyttiin toimintasuunitelma ja talosarvio vuodelle 2023.

9. Johtokunnassa toimivat: Ari Kakkuri, Juha Virtanen, Mika Väle, Kari Turunen, Eino Jokinen, Unto Moilanen, Mauri Kakkkuri, Tuomas Heinonen ja Harri Eloranta. Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin lisäksi Markku Niiranen.

10. Kokous suositti Ari Kakkuria jatkamaan seuran puheenjohtajana.

11. Seuran toiminnantarkastajana jatkaa Juhani Pessinen ja varalla Teemu Hietanen.

12. Pyritään saamaan harjuksen poikasia Valkeiselle.

14. Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti sen 18.45.